Harf Harf Arayın

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Dualar

Abdest, namaz gibi belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp...

Gusül Abdesti (Boy Abdesti) nedir? Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da,...

Okunuşu: Allâhumme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve...

Okunuşu: Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu'minu bike ve netûbu ileyk....

Okunuşu: Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu'minine yevme yekûmu'l hisâb. Anlamı: Ey bizim Rabbimiz! Beni,...

Okunuşu: Rabbenâ âtina fid'dunyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Anlamı: Allah'ım! Bize...

Okunuşu: Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve...

Okunuşu: Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve...

Ettehiyyâtu Duası Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı Okunuşu: Ettehiyyâtu lillâhi vessalevâtu vettayibât. Esselâmu aleyke eyyuhen-Nebiyyu...

Sübhaneke Duası Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı Okunuşu: Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârakesmuk ve...

Tebbet Suresi veya Mesed Suresi, Kur'an'ın 111. suresidir. Sure 5 ayetten oluşur. Sure ismini...

Nasr Suresi, Kur'an'ın 110. suresidir. Sure 3 ayetten oluşur. Sure ismini ilk ayetinde geçen...

Kâfirûn Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 109. suresi. Sure 6 ayetten oluşur. Mekke'de indiğine inanılır. Sure...

Ma'un Suresi Kur'anın 107. suresidir. Sure 7 ayetten oluşur. Tekasür Suresi'nden sonra Mekke'de indirildiğine...

Kureyş Suresi, Kur'an'ın 106. suresidir. Sure 4 ayetten oluşur. Sure ilk ayetinde geçen ve...

Ayet-el Kürsi, Kur'an'da Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Medine'de indirildiğine ve birçok faziletinin olduğuna inanılır....

Mekke döneminde inmiştir. 83 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan “Yâ-Sîn” harflerinden almıştır. Sûrede...

Fil Suresi Kur'an'ın 105. suresidir, 5 ayetten oluşur. Kabe'yi yıkmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu...

Kevser Suresi Kur'an'ın 108. suresi. Sure 3 ayetten oluşur. Kur’andaki en kısa surelerden biridir....

Nas Suresi Kur'an'ın 114. ve son suresidir. Sure 6 ayetten oluşur. Sure ismini her...

1/212